Integration til pasløsninger

Med WFP Borgerservice får kommunerne en forenklet integration til pasløsninger uden mærkbare overgange. Borgeren kan nemt både hjemmefra og ved velkomststandere bestille tid til alle typer af pasløsninger og til kørekort.

Online bestilling

Borgeren logger på Kommunens hjemmeside med sit NemLogin, udfylder første del af pasansøgningen og bestiller tid hos et Borgerservicecenter. Her bliver der afgivet fingeraftryk, evt. foto tages ved en Selfie-stander og processen, der kun tager få minutter, afsluttes med en underskrift. Efterfølgende kan det nye pas eller kørekort afhentes eller blive tilsendt posten.

Bestilling i Borgerservice

Hvis borgeren ikke i forvejen har bestilt tid online, vil borgeren ved indtastning af sit cpr nummer på WFP-standeren, og ved Selfie-standeren hvis der skal tages billede, blive guidet igennem processen.

Når borgeren når frem til medarbejderen i Borgerservice, afsluttes processen ved, at borger viser legitimation. Hele bestillingsprocessen kan håndteres på få minutter.