ØiR

Via KOMBITs ØiR kan kommunen få etableret en snitflade mellem WFP og sit økonomisystem.

Med denne snitflade kan brugerbetaling på kommunens onlinetilbud håndteres af WFP Online Payment og postering af ind- og udbetalinger ske direkte fra kommunens eget økonomisystem.

Det samme gælder debitorintegration i forbindelse med fakturering af foreninger/borgere, hvor oprettelse af faktura i økonomisystemet og tilbagerapportering af fakturanummer til WFP vil ske automatisk fx i forbindelse med foreningers lån af kommunale lokaler .