Borgerbookingløsningen er en booking-, kommunikation- og ressourceplatform, der hjælper med intern effektivitet og kapacitetsstyring.

Gennem borgerbookingløsningen kan borgere selv booke tid til fx genoptræning og aflyse planlagt hjemmehjælp.

Med løsningen får borgere et endnu bedre overblik over deres aftaler med det offentlige. Vi samler nemlig alle aftaler fra hospitaler, egen læge, jobcenter, socialforvaltning, borgerservice mv. i borgerens ”Mit aftale overblik”, som kan tilgås via både hjemmeside og APP.

Løsningen får integrationer til bl.a:

Cura Omsorg
KMD Nexus
Sundhedsvæsenets Organisationsdata (SOR)
Den Nationale Serviceplatform (NPS)

Den offentlige fuldmagtservice

Med borgerbookingløsningen er der gevinster for både borgeren og kommunen.

Borgeren får:

 • Et bedre overblik over sine aftaler på tværs af kommune, region og 3.300 privatpraktiserende læger.
 • Bedre mulighed for at huske sine aftaler (via notifikationer)
 • Bedre mulighed for at kommunikere afbud til kommunen
 • Mere medbestemmelse på, hvornår aftaler planlægges
 • Mere tryghed, idet borger ved hvem, der kommer på besøg
 • Mulighed for mere kontinuitet ift. personale, idet borger selv kan vælge det samme personale, når en borger booker

Kommunen opnår:

 • Mindre administration og koordinering ift. aflyste tider
 • Større fremmøde på forløb grundet påmindelser/notifikationer til borger
 • Færre udeblivelser grundet påmindelser/notifikationer
 • Færre afbud samme dag ved, at afbud kan gennemføres via løsningen
 • Lettere administration af lange forløb, hvor borger selv skal henvende sig
 • Færre tid anvendt til påmindelse af borger, da notifikationer sendes automatisk
 • Færre kald til vagtcentral om, hvornår besøget kommer, da borger kan se dette
 • Færre udgifter til for sen aflysning af kørsel og tolkeydelser

Aftalen kan anskaffes via SKI 02.19 rammeaftalen på direkte tildeling.

Har du spørgsmål til borgerbooking?

Kontakt produktejer og forretningsudvikler, Michael Kreilgaard:

Tlf: +45 22 49 88 01
Mail: mkr@edora.dk