Komme- og gå-registrering giver jobcentret mulighed for at have ét samlet overblik over borgernes komme- og gå-registrering. Det kan f.eks. bruges, når ledige borgere skal i aktivering, og de skal sørge for at registrere deres tid. Borgerne vil let kunne tjekke ind digitalt med deres gule sundhedskort på fremmødestanderen, og ligeledes tjekke ud, når arbejdsdagen er omme. Med Komme- og gå-registrering får I: 

  • Digitalt check-in og ud
  • Fremmøde- og fraværs-dokumentation
  • Rapport og dataudtræk over borgers udeblivelser samt godkendelse/afvisning af udeblivelser
  • Mulighed for, at medarbejderen kan udfylde årsagen til fraværet
  • Mulighed for, borgeren kan godkende eller afvise digitalt ved udeblivelse 


Med Komme- og gå-registrering kan I opnå følgende gevinster:

  • Compliance (GDPR), da stempelkort eller timesedler ikke længere er synlige, men samlet i ét sikkert IT-system
  • Korrekt registrering, da borgeren tjekker digitalt ind, som dermed fjerner risikoen for slåfejl
  • Lavere fejlmarginer ved fejlregistreringer, når borgeren selv tjekker ind. Færre fejl giver ligeledes mindre ekstra arbejde for f.eks. jobcenter og ydelse
  • Ensartet arbejdsgang for både medarbejdere og borgere


Vil du vide mere om Komme- og gå-registrering?
Kontakt Michael Kreilgaard, produktejer på WFP og forretningsudvikler

Tlf: + 45 22 49 88 01
Mail: mkr@edora.dk