Borgerservice

WFP er et komplet booking- og planlægningssystem til digital selvbetjening og ekspedition i Borgerservice. Med WFP er der bedre sammenhæng i sagsbehandlingen – og bedre service for borgeren.

Med WFP Borgerservice kan der frigives tid til den gode borgerbetjening. Blokplanlægning og kapacitetsstyring sikrer, at ressourcerne udnyttes bedst muligt. Allokering af flere ressourcer under perioder med spidsbelastning kan planlægges – og flaskehalse undgås.

Medarbejderen kan dermed få frigjort tid til at håndtere kerneopgaven og de services, der skal leveres til borgeren, som fx håndtering af pas og kørekort, lægeskift, sundhedskort, flytning mv.

Se hvilke funktioner der benyttes i de forskellige forvaltninger