Kultur & Fritid

WFP Kultur, Fritid og Ejendomme er en selvbetjeningsløsning. Der gør det nemt for foreninger, virksomheder og borgere at booke kommunale lokaler, idrætsfaciliteter og udstyr.

Løsningen henvender sig blandt andet til Kultur og Fritidsforvaltninger, der ønsker en brugervenlig, digital selvbetjeningsløsning. WFP kan håndtere udlån af lokaler, herunder sæsonfordeling blandt kommunens foreninger, foreningsdatabase, foreningstilskud mv.

Løsningen henvender sig også til kommunale Ejendomscentre, der med WFP-løsningen får et samlet overblik over hvornår og hvordan de kommunale faciliteter udlånes og dermed bedre mulighed for at styre adgang og driften af dem.

Se hvilke funktioner der benyttes i de forskellige forvaltninger