Kapacitetsstyring

Med WFP har administratorer og medarbejdere overblik over antallet af ledige tider. Ud fra antal medarbejdere, ledige lokaler, og borgernes aktive frister, udregner WFP antallet af ledige tider – helt op til 13 uger frem i tiden. På den måde kan teamledere, koordinatorer og andre medarbejdere forebygge flaskehalse og manglende kapacitet – lang tid før de opstår:

På det ovenstående billede ses tre Online Tilbud fra en kommunens jobcenter. Ud fra det blå 1-tal ses teksten ”overskredne frister”, som betyder, at der er borgere, vis frister allerede er overskredne. Ved at trykke på ikonet kommer en liste frem med de pågældende borgere, hvorefter medarbejdere kan interagere med den enkelte borger. F.eks. ved at indkalde dem til en telefonisk samtale eller personlig fremmøde.

Når der ikke er flere ledige tider for et pågældende Online Tilbud, markeres Online Tilbuddet med en rød varsels-trekant, som ses til højre for det blå 2-tal. Da WFP beregner alle Online Tilbud helt op til 13 uger frem, giver det medarbejderne de bedste forudsætninger for at agere, inden der ikke er flere ledige tider – F.eks. ved at bruge Skema- og Blokplanlægning.

Her kan du læs mere om kapacitetsstyring.

Læs om de seks andre konkrete funktioner her: