Rapporter

WFP indsamler store mængder af data i rapporter, som giver overblik og mulighed for at optimere flowet af borgermøder. F.eks. kan medarbejdere hente udtræk af borgernes ventetider, ekspeditions- og mødelængde og på den måde tilpasse Online Tilbuddene. På den måde justeres flowet, så borgerne tilbringer så lidt tid på kommunens faciliteter som overhovedet muligt.

I det ovenstående eksempel ses et ”live” dataudtræk fra en given WFP-kommune. Den orange søjle ”planlagt” beskriver mødelængde på kommunens opsatte tilbud, mens den blå søjle ”faktisk” beskriver, hvor lang tid møderne rent reelt varer.

Som det kan ses ud fra dette dataudtræk af borgerens møder med kommunen, overskrider den faktiske tid ofte den planlagte tid. I praksis betyder det, at borgere som på forhånd har booket et Online Tilbud, kommer til at vente nede i ankomstområdet. Dette er langt fra hensigtsmæssigt ift. myndighedernes anbefalinger, da der derved skabes en flaskehals. Men med denne rapport kan medarbejdere justere deres Online Tilbud, så den faktiske tid matcher den planlagte tid, og borgerne ikke kommer til at vente nede i ankomstområdet.

Læs om de seks andre konkrete funktioner her: