Kapacitetsstyring

Med WFP kapacitetsstyring kan man forudse potentielle overbookninger på enkelte tilbud, teams eller afdelinger – inden de opstår.

Kapaciteten kan hele tiden genberegnes i forhold til de ressourcer, der er allokeret, og sammenholde det med de borgere, der har booket tider, og de frister borgerne har. Ud fra antal medarbejdere, ledige lokaler, og borgernes aktive frister, udregner WFP antallet af ledige tider – helt op til 13 uger frem i tiden. På den måde kan teamledere, koordinatorer og andre medarbejdere forebygge flaskehalse og manglende kapacitet.

På det ovenstående billede ses tre Online Tilbud fra en kommunens jobcenter. Ud fra det blå 1-tal ses teksten ”overskredne frister”, som betydet, at der er borgere, vis frister allerede er overskredne. Ved at trykke på ikonet kommer en liste frem med de pågældende borgere, hvorefter medarbejdere kan interagere med den enkelte borger. F.eks. ved at indkalde dem til en telefonisk samtale eller personlig fremmøde.

Når der ikke er flere ledige tider for et pågældende Online Tilbud, markeres Online Tilbuddet med den rød varsels-trekant, som ses til højre for det blå 2-tal. Og da WFP beregner alle Online Tilbud helt op til 13 uger frem i tiden, giver det medarbejderne de bedste forudsætninger for at agere, inden der ikke er flere ledige tider – F.eks. ved at bruge Skema- og Blokplanlægning.

Her kan du læs mere om de konkrete måder, WFP kan hjælpe med at håndtere genåbningen af Danmark: