Kapacitetsstyring

Med WFP kapacitetsstyring kan man forudse potentielle overbookninger på enkelte tilbud, teams eller afdelinger – inden de opstår.

Kapaciteten kan hele tiden genberegnes i forhold til de ressourcer, der er allokeret, og sammenholde det med de borgere, der har booket tider, og de frister borgerne har. Med WFP er man i stand til 13 uger frem, at forudsige evt. flaskehalse der kan opstå på enkelte tilbud, i teams eller afdelinger.

Ressourcestyringen inkluderer antal af lokaler, frister og medarbejdernes kalender