Regler for Online Tilbud

Med WFP kan medarbejdere let opsætte regler på Online Tilbud, så disse tilbud kun kan bookes af en bestemt type borger.

På den måde kan der f.eks. opsættes alders-differentiering på jeres Online Tilbud. Derved er dét specifikke Online Tilbud kun synlig for de borgere, som opfylder de opsatte alderskriterier. På den måde kan I f.eks. samle alle ekspeditioner og henvendelser fra borgere over 60 år før kl. 10.00:

Borgerhenvendelser kan således adskilles baseret på alder, hvilket kan være med til at sikre mere tryghed for borgerne. I det ovenstående eksempel er det kun borgere over 60 år, som kan booke tider før kl. 10, mens det kun er borgere under 60 år, som kan booke efter kl. 10.15.

Læs om de seks andre konkrete funktioner her: