Informer om Hjælp til Selvhjælp

Gør borgere opmærksomme på, at nogle henvendelser kan foregå telefonisk eller vejled med hjælp til selvhjælp, inden borgerne booker et Online Tilbud fra jeres hjemmeside:

Det ovenstående eksempel er fra Bornholm Regionskommunes hjemmeside. En borger er ved at bestille et fysisk møde med Borgerservice til at få oprettet et NemID. Men inden borgeren bestiller tiden, gør Bornholms Regionskommune opmærksom på, at borgeren kan bestille et NemID direkte på Nemid.nu. Borgeren slipper altså for et fremmøde hos Borgerservice.

På samme måde kan et jobcenter gøre en borger opmærksom på, at de kan booke et telefonisk møde i stedet for et personligt fremmøde.

Læs om de seks andre konkrete funktioner her: