Minimering af fysisk kontakt

WFP understøtter muligheden for at allokere ekstra tid mellem hver borgermøde, så risikoen for at borgere står i kø, minimeres.

Ved at indsætte denne “tidsbuffer” er WFP med til at sikre, at borgerne kan undgå at ”støde” ind i hinanden på vej ind- og ud af kommunen. Det er nemt at justere på denne “tidsbuffer”, og tidsrummet mellen ledige tider kan varieres på det enkelte Online Tilbud.

Eksemplet nedenfor, viser at der er afsat 15 min. i mellem hver mulig booking:

Eksempel
En normal pasekspedition tager 10 minutter. Men fordi at denne borgerservice har indsat en tidsbuffer på fem minutter, kan borgere altså kun vælge de ovenstående Online Tilbud. Dette minimere risikoen for, at borgeren er i borgerservice på samme tid, som en foregående pas-borger, ligesom at det øger sandsynligheden for, at borger har forladt borgerservice, inden den næste pas-borger ankommer.

SMS-reminder
Når en bookning er foretaget, er det muligt at sende en SMS-reminder med info på, hvordan borgerne skal forholde sig ved et fremmøde. Læs mere her

Her kan du læs mere om de konkrete måder, WFP kan hjælpe med at håndtere genåbningen af Danmark: