Blok- og skemaplanlægning

Med WFP Blok- og Skemaplanlægning kan man hurtigt koble hele blokke i medarbejders kalender til særlige onlinetilbud.

Blok- og skemaplanlægning

Ved at samle onlinetilbud i tidsbestemte blokke kan medarbejderne f.eks. samle alle møder med dagpengemodtagere om formiddagen, og borgere der modtager supplerende dagpenge om eftermiddagen. Blokkene kan kombineres med den nuværende funktionalitet, hvor WFP kigger efter ledig tid, eller man kan vælge alene at planlægge ud fra blokke. Med den funktionalitet er det nemt, fx i spidsbelastningsperioder, at allokere flere medarbejderressourcer til et område.

Med WFP ”Skemakopiering”, kan man med få klik kopiere en medarbejders skema-blokke til en længere periode. Kopieringsfunktionaliteten kan endda håndtere rul af fx to til tre ugers varighed.

Kapaciteten kan hele tiden genberegnes i forhold til de ressourcer, der er allokeret, og sammenholde det med de borgere, der har booket tider, og de frister borgerne har. Med WFP er man i stand til 13 uger frem, at forudsige evt. flaskehalse der kan opstå på enkelte tilbud, i teams eller afdelinger.