Blok- og skemaplanlægning

Med WFP Blok- og Skemaplanlægning kan man hurtigt koble hele blokke i medarbejders kalender til særlige onlinetilbud.

Blok- og skemaplanlægning

Ved at samle Online Tilbud i tidsbestemte blokke kan medarbejderne f.eks. samle alle møder med dagpengemodtagere om formiddagen, og borgere der modtager supplerende dagpenge om eftermiddagen. Blokkene kan kombineres med den nuværende funktionalitet, hvor WFP kigger efter ledig tid, eller man kan vælge alene at planlægge ud fra blokke. Med den funktionalitet er det nemt, fx i spidsbelastningsperioder, at allokere flere medarbejderressourcer til et område.

Med WFP ”Skemakopiering”, kan man med få klik kopiere en medarbejders skema-blokke til en længere periode. Kopieringsfunktionaliteten kan endda håndtere rul af fx to til tre ugers varighed.

Kapaciteten kan hele tiden genberegnes i forhold til de ressourcer, der er allokeret, og sammenholde det med de borgere, der har booket tider, og de frister borgerne har. Med WFP er man i stand til 13 uger frem at forudsige evt. flaskehalse, der kan opstå på enkelte tilbud, i teams eller afdelinger.

Spredning af medarbejdernes ledige tid
Med Skema- og Blogplanlægning kan man let udstrække, udvide og generelt tilpasse åbningstider. Dette ses i nedenstående eksempel:

I dette eksempel ses kalenderen for to medarbejdere: Lasse og Michael. På denne dag skal de to medarbejdere kunne bookes på forskellige tidspunkter. Lasse kan bookes af borgerne fra kl. 07.00 til 11.45, mens Michael kan bookes fra kl. 11.00 til 16.15. Det er nemt at tilpasse og slette disse blokke, ligesom man nemt kan fjerne og tilføje yderligere Online Tilbud til Lasse og Michaels blokke.