Rollebaseret kommunikation

I WFP kan man opsætte et automatisk flow for kommunikation, der sikrer at alle de parter, der skal deltage i et møde, får individuel og relevant information. Man kan opsætte faste tekstskabeloner og markere, hvilke kanaler man ønsker at kontakte de forskellige mødedeltagere via, fx:

  • Borgeren via E-boks og SMS
  • Medarbejderen via mail
  • A-kasse konsulent via mail og SMS
  • Tolk via mail og SMS
  • Bisidder via E-boks og SMS