Betalingsløsninger

Tilfør digital betaling til online tilbud. Betalingsløsningen i WFP understøtter både fakturering og straksbetaling via betalingskort og MobilePay. På den måde sikres en automatisk og korrekt afregning i forbindelse med fx lån af lokaler.

Opsætning af priser

I WFP kan kommunen nemt opsætte forskellige priser for de services, man udbyder. Man kan fx segmentere priserne i forhold til demografi (fx én pris for borgere med bopæl i kommunen, en anden for borgere med bopæl uden for kommunen) have særlige priser for kommunens foreninger, pensionister studerende etc. Det er endvidere muligt, at differentiere prisen på den enkelte service ud fra ugedag og klokkeslæt.

WFP foretager automatisk tilbagebetaling ved aflysning eller ændrer opkrævning ved ombooking, så brugeren altid opkræves den korrekte pris.

Gebyropkrævning for foreninger

Gebyropkrævning for foreningers lån af lokaler kan håndteres i det inteval, det ønskes. Økonomirapporter trukket i WFP kan danne grundlag for en manuel fakturering, men med en integration op mod kommunens økonomisystem via den fælles rammearkitektur ØiR, kan også denne arbejdsgang blive automatiseret.