Booking af lokaler

Giv foreninger, borgere og virksomheder mulighed for selvbooking af de lokaler og haller, som kommunen stiller til rådighed. Med WFP er det nemt at opsætte regler for, hvem der kan booke hvad, hvornår og til hvilke priser, samt om brugerne skal kunne straksbooke eller reservere tider.

Enkelt eller forløbsbooking?

WFP giver desuden mulighed for at vælge en enkelt-booking, fx en tur i bowlinghallen i en times tid – eller en forløbsbooking, der gentages over en længere periode, fx fodboldtræning hver tirsdag og torsdag fra kl. 16.00 – 18.00.

Samlet oversigt over bookinger

Brugeren har på “sin side” i WFP en samlet oversigt over sine egne og/eller sin forenings bookinger og kan herfra nemt ombooke eller aflyse tider.