Ejendomme – styring og drift

Med WFP får kommunen et effektivt værktøj til styring og drift af kommunale ejendomme og idrætsfaciliteter

Samlet overblik over anvendelse

Løsningen giver et samlet overblik over anvendelsen af de enkelte faciliteter. Det gør det muligt at planlægge rengøring, vedligehold og reparation, samt at aflyse/flytte bookinger fx i tilfælde af pludseligt opståede skader på bygninger.

Styring af hvornår, hvordan og til hvilke formål…

Med WFP kan kommunen opsættte de ønskede rammer for foreninger, borgere og virksomheders aktiviteter i de kommunale faciliteter. Det gøres ved at opsætte åbningstider, priser samt hvilke aktiviteter, der ønskes i de respektive lokaler, herunder om man ønsker at give mulighed for samtidsbrug (skyggebooking). Samtidig kan man opsætte regler for hvilke typer at brugere, der må få adgang til at benytte lokalerne.

WFP og automatisk adgangskontrol (ADK)

Med en integration mellem WFP og ADK kan kommunen tilbyde udlån af ubemandede lokaler. Kommunen sparer dermed medarbejderressourcer ved ikke at skulle håndtere udlevering af nøgler/brikker.