Administration af foreningstilskud

Med WFP er det muligt at lave integrationer til langt de fleste tilskudsordninger. For kommunen betyder det et sammenhængende system, der kan håndtere al foreningsadministration og lokaleudlån.

Fordele ved et sammenhængende system er blandt andet:

  • Deling af data, så foreninger kun skal opdatere deres stamdata ét sted
  • WFP kan opsættes til at lukke for lokaleudlån til foreninger, der ikke får indsendt regnskaber eller “erklæring om indhentelse af børneattest” rettidigt.
  • Foreningers tilskudsregnskab kan hvert år lægges ud på de respektive foreningernes “kort” i Foreningsregisteret. De bliver dermed offentligt tilgængelige, som loven foreskriver.

Edora har i samarbejde med Formpipe lavet en integration med Formpipes tilskudsløsning TAS.