Statistik og analyse

Med WFP statistik og analyse får man over 30 standardrapporter, der kan give et komplet overblik over alle hændelser – hvornår, hvordan, hvem og hvad der bookes…

Medarbejderressourcer

Man kan fx trække en oversigt over de kommende ugers opgaver/bookinger fx aftaler med borgere fordelt på dage, tidspunkter, teams, servicetilbud, udeblivelser, hvor borger booker (kanalvalg) etc. De data kan sammenholdes med medarbejderressourcerne og dermed give ledelsen mulighed for at tilrettelægge arbejdet mest hensigtsmæssigt, så man undgår spidsbelastninger og “flaskehalse”.

Lokaleressourcer

Man kan desuden trække en oversigt over hvornår og hvordan de kommunale faciliteter anvendes. Det giver ledelsen mulighed for at arbejde strategisk med fx udlån og udlejning, og på den måde sikre en mere optimal udnyttelse af kommunens faciliteter.

Styring af ejendomsdrift

Kommunale ejendomscentre kan med WFP- Statistik og Analyse få et samlet overblik over anvendelsen af alle kommunale lokaler og faciliteter og dermed bedre tilrettelæge og optimere driften fx i forhold til energistyring, rengøring og renoveringer.

Specialudviklede rapporter

Hvis der er behov for andre specialudviklede rapporter, kan de hurtigt udvikles.