Statistik og analyse

Med WFP statistik og analyse får man over 30 standardrapporter, der kan give et komplet overblik over alle hændelser – hvornår, hvordan, hvem og hvad der bookes…

Undgå flaskehalse

WFP indsamler store mængder af data i rapporter, som giver overblik og mulighed for at optimere flowet af borgermøder. F.eks. kan medarbejdere hente udtræk af borgernes ventetider, ekspeditions- og mødelængde og på den måde tilpasse Online Tilbuddene. På den måde justeres flowet, så borgerne tilbringer så lidt tid på kommunens faciliteter som overhovedet muligt.

I det ovenstående eksempel ses et ”live” dataudtræk fra en WFP-kommune. Den orange søjle ”planlagt” beskriver mødelængde på kommunens opsatte tilbud, mens den blå søjle beskriver, hvor lang tid møderne rent faktisk varer.

Som det kan i dette dataudtræk af borgerens møder med kommunen, overskrider den faktiske tid ofte den planlagte tid. I praksis betyder det, at borgere, som på forhånd har booket et Online Tilbud, kommer til at vente nede i ankomstområdet. Dette er langt fra hensigtsmæssigt ift. myndighedernes anbefalinger, da der derved skabes en flaskehals. Men WFP-rapporterne kan medarbejdere justere deres Online Tilbud, så den faktiske tid matcher den planlagte tid, og borgerne ikke kommer til at vente nede i ankomstområdet.

Medarbejderressourcer

Man kan trække en oversigt over de kommende ugers opgaver/bookinger fx aftaler med borgere fordelt på dage, tidspunkter, teams, servicetilbud, udeblivelser, hvor borger booker (kanalvalg) etc. De data kan sammenholdes med medarbejderressourcerne og dermed give ledelsen mulighed for at tilrettelægge arbejdet mest hensigtsmæssigt, så man undgår spidsbelastninger og “flaskehalse”.

Lokaleressourcer

Man kan desuden trække en oversigt over hvornår og hvordan de kommunale faciliteter anvendes. Det giver ledelsen mulighed for at arbejde strategisk med fx udlån og udlejning, og på den måde sikre en mere optimal udnyttelse af kommunens faciliteter.

Styring af ejendomsdrift

Kommunale ejendomscentre kan med WFP- Statistik og Analyse få et samlet overblik over anvendelsen af alle kommunale lokaler og faciliteter og dermed bedre tilrettelæge og optimere driften fx i forhold til energistyring, rengøring og renoveringer.

Specialudviklede rapporter

Hvis der er behov for andre specialudviklede rapporter, kan de hurtigt udvikles.

Her kan du læs mere om de konkrete måder, WFP kan hjælpe med at håndtere genåbningen af Danmark: