ESDH integration

Med en WFP-ESDH integration bliver notater, dokumenter, journaler mv. i WFP automatisk overført til ESDH.

I praksis betyder det at, medarbejderen ikke skal journalisere sager og dokumenter i to forskellige fagsystemer.