Møderumskilte, Info- og Call-up skærme

Mødeskærm i Jobcenter og Borgerservice

Med centralt opsatte skærme, der trækker bookingdata fra WFP, kan borgere og medarbejdere orientere sig, uanset hvor i kommunen de har ærinde. Edora kan levere den nødvendige hardware, men WFP kan også integrere med kommunens eksisterende hardware.

Borgerservice og Jobcenter

Med WFP Call-up skærme kan man i hvert enkelt center opsætte de forskellige typer af køer, der er brug for. Efter at have registreret sin ankomst på en fremmødestander, kan borgere derfor nemt orienterere sig om, hvornår det er deres tur, hvor lang ventetiden er estimeret til, samt hvor de skal gå hen med deres ærinde, når det er deres tur.

Kultur og Fritid

Med Info-skærme kan brugerne få et hurtigt overblik over, hvad der foregår i kommunens idrætshaller. Skærmene kan desuden anvendes til fx at markedsføre ledige tider, som private borgere kan leje til idrætsaktiviteter, vise billeder fra afholdte arrangementer, give serviceoplysninger og reklamere for kommende weekends stævner eller messer.

Møderumsskilte

Med en placering udenfor hvert lokale kan brugere få et hurtigt overblik over møder og aktiviteter lige nu – og resten af dagen. Møderumsskilte kan leveres med indbygget diodelys, så de tydelig viser om lokalet er ledigt eller optaget.