WFP External API – integration til fagsystemer

Med Planner.External.Api kan der etableres integrationer med de fleste af de fagsystemer, kommunerne og andre kunder benytter. Det kan fx være til håndtering af aftalesynkronisering mellem kalendere, økonomi eller journalisering.

WFP understøtter den fælleskommunale digitaliseringsstrategi med KOMBIT serviceplatform, støttesystemer, SAPA mv. og er i stand til at udvikle integrationer til de fleste fagsystemer.

WFP har i dag 100 % sømløs integration med jobnet.dk, DFDG, Momentum og Fasit. Dette sikrer at systemerne altid er opdaterede, og at det er lige meget hvilket system, aftaler bliver indgået på.

Vi udvikler gerne andre ønskede integrationer mellem WFP og fagsystemer. Det kunne fx være med økonomi- eller journaliseringssystemer eller kalendersynkronisering mellem WFP og Aula.

Kommuner

Mange af landets kommuner har i dag etableret integrationer mellem deres fagsystemer og WFP. Det gælder fx integration til pas- og kørekortløsninger, der sikrer en brugervenlig oplevelse, hvor borgeren kan bestille nyt pas uden at mærke overgangene mellem de forskellige systemer.

A-kasser

Også A-kasserne har fået øje på de muligheder, der ligger i at få en WFP løsning, der kan håndtere booking og ressourcestyring af medarbejdere, lokaler og udstyr, og som har integration til deres fagsystemer.

Før integration

For integration med Edoras Planner.External.Api skal leverandøren på forhånd give 2 offentlige FOCES certifikater til Edoras IT afdeling. Et til benyttelse i preproduktion og et til benyttelse i produktion.

Disse certifikater benyttes til at sikkerhedsverificere webservicekald af WebAPIet.

Samarbejdspartneren vil få udleveret nogle af følgende informationer som skal benyttes ved initiale service kald:

Element Beskrivelse
RootDepartmentId Løsnings id
MicrositeId Microsite id til brug for online booking

Hent fuldt servicekatalog

Preproduktion

Produktion