Sæsonplanlægning

Kommunerne kan med WFP automatisere det meste af processen ifm den årlige sæsonfordeling mellem foreninger og andre brugere af kommunens lokaler.

Konflikthåndtering

Foreningerne kan indsende deres lokaleønsker/reservationer online via deres WFP foreningprofil. Hvis flere har ønsket de samme tider, i den samme lokalitet, kan medarbejderen med WFP konflikthåndtering fordele lokaler og faciliteter. Herefter kan WFP automatisk udsende kommunikation til foreningerne om hvilke ønsker, der er blevet imødekommet eller afvist.

Overskudstider til glæde for alle

Efter endt lokalefordeling kan ledige lokaler/tider stilles til rådighed online for alle de andre brugergrupper, man ønsker skal kunne benytte de kommunale faciliteter til idræts- og fritidsformål. Eventuelt mod betaling.