Foreningsregister

Med WFP – Foreningsregister kan borgere nemt fremsøge den ønskede aktivitet eller forening via fx kommunens hjemmeside eller WFP App. Foreningsregisteret er en effektiv markedsføringsplatform for de tilknyttede foreninger, som selv kan vedligeholde deres foreningsdata.

Vedligehold af foreningers stamdata

Foreningsregisteret i WFP er bygget op af foreningskort. Her kan foreninger med adgang selv logge på og vedligeholde deres stamdata. Foreningsformanden kan desuden oprette – og give adgang til alle de medlemmer, foreningen ønsker selv skal kunne booke lokaler, fx bookingansvarlig, kasserer, trænere m.fl.

Tilskudsregnskab

Kommunen kan hvert år vedhæfte de Folkeoplysende foreningers tilskudsregnskab til de respektive foreningskort i Foreningsregisteret, så det bliver offentligt tilgængeligt. Det er i WFP desuden muligt at åbne og lukke for foreningers adgang til booking af lokalert.

Sikkerhed

Førstegangsoprettelsen af af en forening, med angivelse af ansvarlig formand, foretages manuelt af en medarbejder i kommunen. På den måde sikrer man, at der er koblet en ansvarlig på de lokaleudlån, som foreningerne kan foretage, når de er “lukket ind i WFP”.