Outlook Add-in

Med WFP Outlook Add-in kan medarbejderen indkalde borgeren direkte fra sin Outlook kalender.

I praksis betyder det, at medarbejderens Outlook bliver udstyret med en WFP-knap. Dette tillader medarbejderen at indkalde til møder og rykke rundt på møder i WFP direkte fra sin Outlook kalender. Det sparer medarbejderen for at skulle hoppe frem og tilbage imellem fagsystemerne.

Outlook Add-in modulet er afhængigt af, at man har modulet WFP-365/Exchange.