WFP App

Med WFP App kan borgere, foreninger og virksomheder booke og betjene sig dér, hvor de er.

App’en kan skræddersys til selvbetjening på et bestemt serviceområde i kommunen fx Lokalebooking i kommunens Kultur og Fritidscenter – eller som en samlet indgang til flere selvbetjeningsområder fx i Jobcenteret eller Borgerservice.