WFP kan hjælper jer med selvbooking for flere målgrupper, da WFP er udviklet til at håndtere både de simple og komplekse scenarier i et jobcenter. Det betyder at forskellige målgrupper både dagpengemodtageren og en borger i ressourceforløb kan booke deres samtaler med jobcentret på fx jobnet eller kommunens hjemmesiden. Fra 1. januar 2021 skal endnu flere målgrupper end tidligere selvbooke deres samtaler.

Vi vil her komme ind på fem konkrete tiltag, som I kan gøre i WFP, der er med til at understøtte en smart selvbooking for flere målgrupper.

1) Skræddersyet kommunikation

I takt med at flere borgere skal selvbooke, kommer jobcentrene også ud for, at aftaler skal flyttes og aflyses. Med WFP slipper sagsbehandleren for manuelt at skulle sende et brev til borgeren.
I WFP er det nemlig nemt at flytte og aflyse møder i kalenderen. Her dukker der automatisk en pop-up, hvor der vælges om, borgeren skal have besked via e-Boks, på SMS og/eller i en mail.

2) Videomøder

Med videomøder kan I holde samtaler med de nye målgrupper på en sikker måde under covid-19. WFP understøtter videosamtaler i Microsoft Teams, som borgeren nemt kan selvbooke på fx jobnet eller kommunens hjemmeside. Borgeren modtager efter at have booket mødet et link til Microsoft Teams, så det er nemt at deltage i mødet. Med en SMS-reminder sørger I for, at borgeren ikke glemmer aftalen. For sagsbehandleren er det også let, da linket til samtalen lægger sig direkte i kalenderen.

3) Primær sagsbehandler

WFP kan fra DFDG nedarve, hvem der er borgerens primære sagsbehandler. For fx et dagpengeteam med 5 sagsbehandlere, har hver sagsbehandler ofte 3 Online Tilbud baseret på mødets afholdelsesform (fx 1 telefonisk, 1 video, 1 med personligt fremmøde). Det giver i alt 15 Online Tilbud, som sagsbehandlerne skal vedligeholde. Ved at tilknytte en primær sagsbehandler i fagsystemet kan de i WFP nøjes med 3 Online Tilbud pr. team. Det er med til at spare tid for sagsbehandlerne, som også undgår at ombooke borgere, der har booket den forkerte sagsbehandler.

4) Tildeling af lokaler

Med WFP sikrer I, at der altid er et ledigt lokale, når sagsbehandleren bliver booket af en borger. WFP tager nemlig både højde for, hvornår der er et ledigt lokale og hvornår sagsbehandleren har ”hvid” tid i kalenderen. Det er med til at spare tid, da sagsbehandleren ikke manuelt skal tjekke om, der er et lokale til rådighed.

5) Trepartssamtaler

I WFP kan der opsættes trepartssamtaler, hvor man kan kombinere ressourcer fra forskellige teams. Borgeren vil på fx jobnet eller kommunens hjemmeside kunne booke en samtale, hvor både en sagsbehandler og en tolk deltager. WFP kigger ind i både sagsbehandlerens og tolkens kalender, og booker en tid, hvor alle parter har en ledig tid. I undgår dermed hele administrationsarbejdet med at ringe og booke en ressource, da WFP klarer arbejdet for jer.

Læs mere om funktionerne i WFP.

Du kan læse mere om selvbooking for flere målgrupper i STARs udmelding her.