Nyheder

Jammerbugt er gået live med WFP i jobcentret.

De får hjælp til at holde styr på kalenderen, da WFP nemt kan integrere Outlook med de beskæftigelsessystemer, et jobcenter anvender.

Hos WFP teamet glæder vi os til et frugtbart samarbejde og den fremtidige dialog med Jammerbugt Kommune.


 

 

Nyt brugerforum 29. november 2019.

I kan læse mere om det næste brugerforum lige her.

Vi glæder os til at se jer.


WFP Uddannelsesdage på Charlottenlund Slot 2018 .

Kære alle
WFP-teamet indbyder til de første fire uddannelsesdage i WFP, som afholdes på Charlottenlund Slot.

Adresse: Charlottenlund Slot, Jærgersborg Allé 1, DK – 2920 Charlottenlund

Tidspunkt: 10:00 – 15:00 (inkl. pauser og frokost)

Pris: 2.500 DKK per deltager, per gang

Torsdage: 16. august, 13. september, 25. oktober og 15. november 2018

Indhold: Der er forskelligt indhold på dagene, og man kan vælge at deltage alle dage eller enkelte dage (for foreløbigt indhold – se nedenfor).
Der vil være praktiske øvelser ved hver undervisningsgang.

Har I konkrete ønsker, må I meget gerne fortælle os om dem på forhånd, så de kan indarbejdes i undervisningen.
I kan med fordel nævne dem i tilmeldingen, som skal ske senest 10 dage før undervisningsdagen.

OBS: Alle deltagere skal medbringe egen PC. Der kan deltage maksimalt 15 personer per gang, og pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

SU: Tilmeldning sendes til Karen på kmb@edora.dk SENEST 10 dage før undervisningsdagen.

Venlig hilsen,
WFP-teamet

 

1. Torsdag 16. august  WFPs nye look

1. Gennemgang af WorkView
PAUSE
2. Gennemgang af det nye Edora Hjælpecenter – Zendesk
FROKOST
3. Brug af Indstillinger 
PAUSE
4. Forskel på Opfølgning og Afventerliste
5. Spørgsmål

2. Torsdag 13. september WFP som effektivt indkaldemodul

1. Gennemgang af Indkaldelsesskabeloner
PAUSE
2. Gennemgang af Skabeloner (herunder abonnenter)
FROKOST
3. Gennemgang af Bilag
4. Kommunikationsformer (hændelser)
PAUSE
5. Spørgsmål

3. Torsdag 25. oktober WFP til avanceret booking

1. Om mødetyper og mødetypevarianter
PAUSE
2. Forløbsbooking (oprettelse – også som online tilbud
FROKOST
3. Attributter og kompetencer – forskelle og brug
4. Revisions log – hvad er det?
PAUSE
5. Spørgsmål

4. Torsdag 8. november WFP som administrativ hjælper

1. Reception – hvem ser hvilke tekster?
2. Lokaler
PAUSE
3. Medarbejder stamkort
FROKOST
4. Afdelinger og Team kortet – herunder Datavisning og tekster
PAUSE
5. Indkaldelsesdetaljer – herunder Opret notat
6. Spørgsmål

En sidste bemærkning

Vi glæder os til at se jer.
Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Har I allergier eller intolerancer, må I meget gerne nævne dette i Jeres tilmelding, så vi kan tilpasse frokostmenuen herefter.

På gensyn.

 

WFP har opdateret snitfladen mod fx PAS og kørekort leverandører.

Det betyder, at de nu kan integrere booking oplevelsen direkte deres selvbetjeningsløsninger.
Biometric Solutions A/S har været med som kravstillere og har allerede implementeret bookingoplevelsen i deres løsning.

Følgende er nyt:

 • Mulighed for at reservere en tid (CreateBookingReservation)
  • Bliver automatisk slette igen, hvis den ikke er bekræftet inden for en angivet tid.
 • Mulighed for at bekræfte en tid (ConfirmBookingReservation).
  • Løfter bookningen fra en reserveret tid til en egentlig booking.
 • Se liste over eksisterende aftaler (GetBookings)
 • Mulighed for at annullere en booking (CancelBooking)
  • Ombook skal håndteres ved at annullere en booking og lave en ny booking
 • Angiv stamdatadata for en borger (SetCitizenInformations)
  • Så WFP kan kommunikere med borgeren i tilfælde af at mødet fx flyttes af kommunen.

 

Den komplette dokumentation sendt til følgende eksterne leverandører:

 • Biometric Solutions (Leverandør af pasløsninger)
 • Kube Data (Leverandør af pasløsninger)
 • Scandi System (Leverandør af pasløsninger)
 • Wannasport (booking af haller og lokaler)

Hvis I har andre løsninger, I gerne vil kunne selvbooke en tid fra, er i velkommen til at videresende snitfladedokumentation.
Læs mere her: Planner.External.Api v1.6

 


 

 

10 kommuner har foreløbig valgt WFP som fjernprintleverandør, siden processen omkring udsendelse af Digital Post og fysiske breve (fjernprint) blev ændret i maj 2017.
Ændringen består i, at det nu er KOMBIT Serviceplatformens fjernprintløsning, og ikke kommunernes fjernprintleverandører, der tjekker, hvordan en besked skal sendes ud til borgeren.

WFP’s snitflade til KOMBIT Serviceplatformen sikrer, at alle KOMBIT’s løsninger kan håndtere fjernprint og Digital Post via WFP.
KOMBIT har startet ud med Bygnings- og Boligregistret (BBR). Herefter følger Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E), Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD).

Som fjernprintleverandør samarbejder WFP med Trepas, en beskyttet produktionsvirksomhed i Viborg, der beskæftiger borgere med udviklingsforstyrrelser eller handicap. Medarbejderne hos Trepas står for at printe, pakke og sende de fysiske breve.

”De føler, at der er brug for dem, hvilket giver dem en identitet, og derigennem vokser deres selvværd.”
Teamleder hos Trepas

WFP har fået nyt logo.

Hvor det gamle logo viste en aftale mellem to mennesker, har WFP i dag udviklet sig til et system, der både holder styr på aftaler mellem mennesker, på faciliteter og på udstyr.
Og WFP bruges i høj grad på tværs af forvaltninger.

Kort sagt: WFP binder kommunen sammen.
Det er det, vi signalerer med det nye logo.

Der blev afholdt WFP-brugerforum den 19. september i Fredericia.

Her deltog otte kommuner, og emnerne var ændrings-ønsker, serviceløft af WFP og gennemgang af statistik-modulet.

Vi siger tak for en dejlig og inspirerende dag!

Tænk over placeringen af den digitale stander, lyder det fra Kommunikationsbureauet Operate, der er specialister i at designe gode serviceoplevelser.
Hvis standeren står lige op ad en medarbejder, vil de fleste have en tendens til at gå direkte hen til personen i stedet for.

Et andet råd fra Operate er, at man bør fokusere på hele brugerrejsen.  Det skal være en god oplevelse fra borgeren sidder derhjemme foran skærmen, og indtil mødet på kommunen er overstået.

Operate har lavet en undersøgelse om 1000 danskernes holdning til tidsbestilling.
I undersøgelsen svarer 70 procent, at de er positive overfor tidsbestilling i Borgerservice. Knap halvdelen forventer ligefrem, at det er en mulighed.

Læs hele undersøgelsen her

Med WFP forventer Faaborg-Midtfyn Kommune store besparelser og mulighed for at booke aftaler med helt nye målgrupper. Derfor rulles systemet ud i hele kommunen.

Faaborg-Midtfyn Kommune gik i maj 2017 i drift med WFP i deres Jobcenter. Det har i høj grad lettet administrationen af møder, fortæller Peter Bach Nielsen, Digitaliseringskonsulent i Faaborg-Midtfyn Kommune:

”Fordi borgeren nu kan booke direkte, slipper sagsbehandlerne for at lave en masse bookinger. Og hvor vi før ringede eller skrev til borgeren, hvis et møde blev aflyst eller flyttet, giver WFP nu automatisk besked til borgeren.”

WFP skal koordinere 25.000 møder

En af årsagerne til at Faaborg-Midtfyn valgte WFP, er systemets mulighed for at finde ledige lokaler.
I øjeblikket holder sagsbehandlerne borgersamtaler på deres eget kontor, men til november flytter Jobcentret. Herefter skal de cirka 100 medarbejdere deles om 20 mødelokaler, og den ville ifølge Peter Bach Nielsen bliver uoverskuelig:

”Det ville blive en kæmpe udfordring og kræve rigtig mange ressourcer at koordinere ledige mødelokaler for cirka 25.000 årlige borgersamtaler. Men det gør systemet for os.”

Faabrog-Midtfyn Kommune forventer samtidig en besparelse på to til tre medarbejdere i receptionen, fordi WFP kan guide borgeren til det rigtige mødelokale.

De andre områder vil også på

I Faaborg-Midtfyns styregruppe planlagde man fra starten at tage implementeringen i organisationen i etaper. Efter Jobcentret kommer turen til Borgerservice, og dernæst alkoholbehandlingen under Sundhed og Omsorg. Rygtet om de gode erfaringer med WFP, har dog, ifølge Peter Bach Nielsen, fået flere områder til selv at henvende sig til styregruppen:

”Blandt andet har Træning og Rehabilitering spurgt: ”Hvornår må vi komme på WFP, så vi kan bruge den smarte planlægning?” Det ser vi som et godt tegn på, at vi har forstået at bruge systemet rigtigt.”

Kontakt med nye målgrupper

Med borgeren i centrum er Faaborg-Midtfyn Kommune også i gang med at videretænke deres virtuelle alkoholbehandling i kombination med WFP; en tanke, der lægger sig op ad Sundhedsstyrelsens tanker om kvalitet i alkoholbehandlingen, som netop varetages af kommunerne. Peter Bach Nielsen forklarer:

”Med WFP får vi et værktøj, hvor borgerne anonymt kan booke et skype-møde med en alkoholbehandler. Det giver os en helt unik mulighed for at nå en målgruppe, vi ellers har svært ved at få kontakt med på den traditionelle måde.”

Faaborg Midtfyn Kommune udruller WFP indenfor deres alkoholbehandling i løbet af efteråret.

Efter STAR åbnede for Skiftesporet, har Fredericia Kommune skiftet JobCenter Planner ud med WFP. Fordele som automatisk lokalebooking, bedre dataudtræk og en hurtigere vej til nyudvikling har været afgørende for valget. 

Med Skiftesporet må kommunerne udstille tilbud på jobnet.dk gennem andre systemer end Jobcenter Planner. Da Fredericia Kommune bruger WFP i forvejen, giver det ét system mindre i Jobcentret. Og ifølge Fredericia Kommunes faglige konsulent, Jesper Nissen,  løser WFP samtidig kommunens udfordringer omkring mødelokaler:

”Jobcenter Planner kan ikke håndtere booking af lokaler. Så hver gang en borger har booket et møde, har medarbejderne efterfølgende været inde og lede efter- og booke et ledigt mødelokale. Hvis der ikke har været et ledigt lokale, har medarbejderen været nødt til at kontakte borgeren og lave en ny aftale.”

Med Skiftesporet slipper kommunen helt for scenariet omkring mødelokaler, da WFP automatisk booker et ledigt mødelokale, når borgeren booker sit møde. Ledelsen i Fredericia Kommune forventer, at det vil øge medarbejdernes produktivitet, fordi de i stedet kan bruge tiden på at lave afrapportering lige efter mødet. Derved bliver der hurtigere styr på de opgaver, der er afledt af samtalerne.

Herre i eget hus

Med Skiftesporet kan kommunerne i langt højere grad styre hele selvbookingsdelen. I Fredericia forventer de at øge antallet af selvbookere, da de kan få flere målgrupper på, og da de får mulighed for at lægge tilbud op på de websider, hvor borgerne færdes – f.eks. på kommunens egen hjemmeside.

”Overordnet giver Skiftesporet os noget handlefrihed. Vi bliver herre i eget hus. Det betyder meget, at vi har en tæt kontakt til leverandøren af løsningen, hver gang vi har forslag til rettelser eller udvikling af noget funktionalitet,”
fortæller Jesper Nissen.

For at sikre en mere effektiv planlægning og styring af arbejdet i jobcenteret, har Fredericia Kommune i forbindelse med Skiftesporet, fået udviklet en række nye rapporter. Til eksempel hvilke on-line tilbud, der ikke har ledige tider pr. uge, og hvilke systemer de enkelte målgrupper bruger til booking. Jesper Nissen fortæller:

”I forhold til statistik har vi ikke kunnet trække særlig mange brugbare data fra JCP. Nu får vi mulighed for at påvirke de træk af data på produktivitet og ressourceforbrug, som vi skal bruge til planlægning og evaluering”.

Flere kommuner på Skiftesporet

Siden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i foråret annoncerede, at man åbnede for Skiftesporet, som tillader Jobcentrene at bruge andre systemer til ombooking og selvbooking, har Edora A/S arbejdet på højtryk for at tilpasse WFP.
I processen med Fredericia har Edora analyseret kommunens brugsmønstre i Jobcenter Planner, og samtidig haft et tæt testforløb med både STAR og Fredericia Kommune.

”Vi har været glade for et konstruktivt og effektivt samarbejde med Fredericia Kommune, hvor vi navnlig har drøftet deres behov for ledelsesinformation. Vi ser frem til, at de kommende kommuner på Skiftesporet får glæde af den indsats, som Fredericia har lagt i projektet,”
siger Mikkel Lou, leveranceansvarlig hos Edora A/S.

Edora A/S er i dialog med flere kommuner, som er interesserede i at komme på Skiftesporet.
Alle kommuner skal igennem den samme proces som Fredericia, hvor det kortlægges, hvordan de bruger Jobcenter Planner i forhold til WFP, og herefter skal løsningen testes sammen med kommunen.

Side 1 af 212