6 fede features som nu er en del af WFP

WFP har udviklet seks nye fede features, som gør det endnu lettere for borgere at booke møder og kommunikere med de offentlige forvaltninger, samt for medarbejdere at frigive administrative ressourcer så de kan koncentrere sig om forvaltningens kerneydelser.

1. Blok-planlægning
WFP introducerer en helt ny måde at planlægge på. Nu er det muligt at lægge blokke ind i WFP, for på den måde at skemaplanlægge medarbejdernes tid. Ved at samle online tilbud i tidsbestemte blokke, kan medarbejderne f.eks. samle alle møder med dagpengemodtagere om formiddagen og sygedagpengemodtagere om eftermiddagen. Blokkene kan kombineres med den nuværende funktionalitet, hvor WFP kigger efter ledig tid, eller man kan vælge alene at planlægge ud fra blokke. Med den nye funktionalitet er det super nemt, fx i en spidsbelastningsperiode, at allokere flere ressourcer til et område.

2. Skema-kopiering
WFP introducerer ”Skemakopiering”, så man med få klik kan kopiere en medarbejders skema til en længere periode. WFP introducerer ”Skemakopiering”, så man med få klik kan kopiere en medarbejders skemablokke ud til en længere periode. Kopieringsfunktionaliteten kan endda håndtere rul af fx 2 til 3 ugers varighed.

3. Avancerede ressourceregler
WFP introducerer ”Avancerede ressourceregler”. Med avancerede ressourceregler kan medarbejderressourcerne bag et online tilbud være dynamiske og styres ud fra medarbejdertype og komponenter. Opnår en medarbejder i et team en kompetence, eller ansættes der en ny medarbejder, vil denne automatisk kunne indgå som en ressource bag tilbuddet – uden at det skal sættes op manuelt.

4. Automatisk aflysning af møde
WFP introducerer ”Automatisk aflysning af møder”. Når en borger fraflytter kommunen, kommer i arbejde eller bliver rask, kan WFP med et enkelt flueben sættes op til automatisk at aflyse møder med disse borgere. Det er således slut med manuelt at skulle bruge tid på at aflyse møder OG mødelokaler, og medarbejdere får automatisk frigjort tid.

5. Rollebaseret kommunikation
WFP introducerer ”Rollebaseret kommunikation”. Nogle gange skal der indkaldes tolk, bisidder, A-kassekonsulenter og andre eksterne til et møde med borgeren. Med rollebaseret kommunikation, hvor der sættes individuel kommunikation op i forhold til de roller, deltagerne har på mødet, sikres kommunikationen med de eksterne deltagere.

6. Kapacitetsstyring
WFP introducerer helt ny kapacitetsstyringsværktøj, hvor kapaciteten hele tiden genberegnes ud fra de allokerede ressourcer, som sammenholdes med borgernes frister og dem, der har booket. Det betyder, at WFP er i stand til 13 uger frem at forudsige evt. flaskehalse på enkelte tilbud, teams eller afdelinger.

Kapacitetsstyringen i WFP giver et 13 ugers fremtidsoverblik over ressourcerne, f.eks. medarbejdere og lokaler, som er oprettet i WFP. Dette giver mulighed for at forudse overbookninger, og på den måde kan man planlægge, omstrukturere og ændre mødeindkaldelser og online tilbud.

Ønsker du at høre mere om WFP, så er du altid velkommen til at kontakte os på  70 27 00 10 eller skriv til salg@edora.dk. Du kan også udfylde en kontaktformular ved at klikke her.

Edora er valgt som leverandør til den nye SKI-rammeaftale 02.19 med WFP

Aftalen betyder, at Edora nu kan tilbyde vores offentlige kunder både små og større WFP-aftaler, uden forudgående udbud.

Det betyder også konkurrencedygtige priser, gennemsigtighed og dermed et langt bedre beslutningsgrundlag for de offentlige indkøbere.

WFP-løsningen omfatter digitale selvbetjeningsløsninger, der er målrettet de enkelte forvaltningsområder i kommunerne, hvor booking, planlægning og kapacitetsstyring er nøgleord.

  • WFP Jobcenter
  • WFP Kultur, Fritid og Ejendomme
  • WFP Social
  • WFP Sundhed
  • WFP Borgerservice (er ikke på SKI 02.19)

Det er også muligt at købe en samlet WFP Koncern, som indeholder funktionalitet fra alle ovenstående områder, og som kan give it-understøttelse af opgaveløsningen på tværs af alle forvaltningsområder i en kommune. Læs mere om hvordan borger og medarbejdere i Gladsaxe Kommune har glæde af en WFP Koncern-løsning:

WFP Koncern i Gladsaxe Kommune

For regionerne, Stat og Styrelser findes WFP-produktet. WFP Enterprise.

WFP – Temadage

 

Se invitationen her

Selv om WFP allerede, og med stor succes, arbejder for godt 40 jobcentre, har vi fuld fart på videreudviklingen af selvbooking og mødehåndtering. Faktisk har vi som følge af, at Jobcenter Planner lukker ned om godt år, skaleret op med endnu flere udviklere der udelukkede arbejder med WFP.

Som noget helt nyt, har vi nu også lukket A-kasserne ind. Det kommer til at give en lang række fordele for både Jobcentre og A-kasser, hvor nøgleord som automatisering, tværgående ressourcestyring og 3. partssamtaler, har vores fokus.

I den forbindelse holder vi to temadage (en øst og en vest), hvor vi vil løfte sløret for vores planer, som indeholder et endegyldigt opgør med, at borgerne bliver mødt af “ingen tider”, som følge af ressourceknaphed.

Herudover er vi kommet i godt selskab med Viborg kommune (Momentum) og Aarhus kommune (Fasit), som vil fortælle om deres erfaringer med WFP.

Til sidst er vi rigtigt glade for at kunne præsentere vores seneste partnerskab. Her vil Christian CEO for Praice, komme og fortælle om det værktøj, som vi bl.a. har udviklet til beskæftigelsesforvaltningen.

Vi håber derfor at se så mange som muligt til følgende arrangementer:

29. August 2019 på Skanderborg Rådhus (vest)
05. September 2019 på Charlottenlund Slot (øst)

Velkommen til Aalborg

[vc_row css=”.vc_custom_1505839262213{padding-top: 20px !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune har valgt at indgå i et samarbejde med Edora vedr. en afløser til Jobcenter Planner.

Vi har grundigt afsøgt forskellige muligheder, herunder været i dialog med de mulige aktører på området. Efter en samlet vurdering har vi besluttet, at vi har brug for et både gennemprøvet og pålideligt produkt til den IT-mæssige understøttelse af denne vigtige opgave.” udtaler IT-Chef Johnny Vad og fortsætter ”Valget er derfor faldet på Edora’s WFP-løsning, som vi har store forventninger til både kvalitetsmæssigt og funktionelt.”

Med Aalborg Kommune ombord sætter Edora prikken over i’et.

Nu har vi alle de store kommuner med, som tæller tre Facit og to Momentum kommuner. Det er rart at være med til at samle kommunerne og facilitere, at fagsystemerne bliver bedre integreret med fx DFDG og kommunens øvrige infrastruktur. Jeg ser WFP som en vigtig brik i den danske beskæftigelsesindsats.” udtaler direktør, Mads Hedegaard.

Efter STAR’s udmelding om udfasning af Planner har flere udviklingshuse meldt sig på banen som mulige leverandører af bookingsystemer til de danske jobcentre.
Men Mads Hedegaard advarer mod at undervurdere opgaven ”Der findes ikke et fagsystem med respekt for sig selv, som ikke hævder, at de har en eller anden form for ressourcehåndtering. Men der er sjældent her hjerteblodet ligger og det tager tid at komme i mål. Vi har sammen med STAR og kommunerne (på godt og ondt) øvet os i de sidste 8 år, og WFP er i dag en moderne og integreret platform, som understøtter de forskelligartede behov Jobcentrene har på tværs af målgrupperne. Herudover understøtter WFP den fælleskommunale IT-strategi om en modulbaseret tankegang, hvor fagsystemer skal åbne sig op frem for at lukke sig om sig selv”.

På opdrag fra WFP-kommunerne er Edora gået i gang med at beskrive kravene til yderliggere integrationen mellem WFP og fagsystemerne Momentum fra KMD og Fasit fra Schultz.
Dette for at sikre den bedst mulige IT-understøttelse til landets jobcentre når de om bare 18 måneder skal være skiftet væk fra Planner.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″] [/vc_column][/vc_row]

Vi byder velkommen til Køge Kommune

[vc_row css=”.vc_custom_1505839262213{padding-top: 20px !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Edora byder her i juni 2019 velkommen til Køge Kommune, som har valgt at tage WFP inden for dørene.
Vi ser frem til at implementere WFP blandt medarbejderne, til at give kommunens borgere en god booking oplevelse og ikke mindst til at indgå i et konstruktivt samarbejde.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″] [/vc_column][/vc_row]

Temadage i foråret

[vc_row css=”.vc_custom_1505839262213{padding-top: 20px !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
I løbet af foråret indbyder Edora og WFP-teamet til flere temadage.

Som følge af samfundets konstante og evige foranderlige udvikling, er vi meget interesseret i at være i dialog med jer om hverdagen, og hvordan jeres arbejdsliv kan lettes.

Vi vil gerne levere et WFP, der lever op til jeres forventninger og jeres behov.

Vi håber derfor at se så mange som muligt til følgende arrangementer:

9. april 2019: Temadag for Kultur & Fritidsforvaltninger i Øst.
10. April 2019: Temadag for Kultur & Fritidsforvaltninger i Vest.
Se invitationen her: Invitation til Kultur og Fritidsforvaltninger.

2. og 3. maj: Borgerservice Udviklingsforum. Se invitationen her: Borgerservice Udviklingsforum maj 2019.

23. og 24. maj: Jobcenter Udviklingsforum. Se invitaitonen her: JC Udviklingsforum maj 2019.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″]  [/vc_column][/vc_row]

Temadag om selvbook for flere målgrupper

Torsdag 21. februar 2019 afholdtes en temadag på Charlottenlund Slot om selvbooking for flere målgrupper.

Dagen var fyldt med flere gode oplæg, og nåede du ikke med, byder chancen sig igen, for vi gentager successen næste torsdag 28. februar 2019 – denne gang på Uddannelsescentret i Fredericia, Mosegårdsvej 2A, 7000 Fredericia.

I kan finde programmet her: Invitation til temadag
På dagen vil I kunne komme til at nyde oplæg fra bl.a. Viborg og Odense Kommuner, der beskriver deres overgang til Skiftesporet, hvilke overvejelser, de gjorde sig i den forbindelse og ikke mindst om deres erfaringer.

JC-udviklingsforum 7. – 8. februar 2019

[vc_row css=”.vc_custom_1505839262213{padding-top: 20px !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Hos WFP-teamet er vi i fuld gang med at planlægge næste JC-udviklingsforum, som finder sted i starten af februar 2019.

Denne gang fortsætter vi arbejdet med en effektiv IT-understøttelse af Jobcentrene.
Sidste gang stillede vi bl.a. skarpt på effektiv planlægning af fælles a-kassesamtaler, kapacitetsudnyttelse i Jobcentret, forecast på forventet ressourceforbrug og huske-remindere til borgere ved snarlig frist.
Vi har siden sidst arbejdet med implementering af de prioriterede emner, og det er vores forventning at have det meste idriftsat, når vi ses i februar.

7. og 8. februar 2019 fortsætter vi med at stille skarpt på samarbejdet mellem A-kasser og jobcentre, og har et spændende program til jer.
Vi får besøg af Morten Binder (tidligere direktør i STAR og nu direktør i HK’s a-kasse).
Morten deler ud af sine erfaringer fra maskinrummet i BM/STAR, samt løfter sløret for hvordan HK ser samarbejdet med jobcentrene, om det nye A-kasseforsøg og egne refleksioner omkring den nye LAB.
I får igen rig mulighed for at udveksle meninger, erfaringer og mulighed for at idéudvikle samarbejdet.
Udviklingsforum henvender sig primært til ledelse, udviklingskonsulenter og andre, som arbejder med optimering af driften i jobcentret.

Tilmelding skal foregå pr. mail til kontakt@edora.dk senest 31. januar 2019.
Af mailen skal det fremgå, om der ønskes hotelovernatning inkl. morgenmad (kr. 1.100,00) og fælles aftensmad til (kr. 795,00).

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″] [/vc_column][/vc_row]

Velkommen til to nye kommuner…

[vc_row css=”.vc_custom_1505839262213{padding-top: 20px !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Her i december byder Edora A/S også velkommen til både Københavns og Stevns Kommune.

Vi er stolte og glade over at kunne indgå i et samarbejde med såvel København, som Stevns Kommune.

Med 2019 rundt om hjørnet, går Edora ind i samarbejdet med højt humør og ser frem til et aldeles motiverende og konstruktivt samarbejde.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″]
[/vc_column][/vc_row]

Vi byder Århus velkommen til WFP

[vc_row css=”.vc_custom_1505839262213{padding-top: 20px !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Edora vil sammen med Århus Jobcenter  forbedre muligheden for selvbooking for de ledige i Århus Kommune.

Århus Jobcenter forventes at gå live med WFP 18. marts 2018 i forbindelse med STAR release Q1.

Hos Edora ser vi frem til at kunne byde Århus Jobcenter velkommen på Skiftesporet og til at indgå i et konstruktiv og produktivt samarbejde.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″] [/vc_column][/vc_row]