WFP har udviklet 6 fede features, som gør det lettere for borgere at booke møder og kommunikere med offentlige forvaltninger. Medarbejderne får samtidig frigivet administrative ressourcer, så de kan koncentrere sig om forvaltningens kerneydelser.

De 6 fede features er:

1. Blok-planlægning

WFP introducerer en helt ny måde at planlægge på. Nu er det muligt at lægge blokke ind i WFP, for på den måde at skemaplanlægge medarbejdernes tid. Ved at samle online tilbud i tidsbestemte blokke, kan medarbejderne samle møder med dagpengemodtagere om formiddagen og sygedagpengemodtagere om eftermiddagen. Blokkene kan kombineres med den nuværende funktionalitet, hvor WFP kigger efter ledig tid, eller man kan vælge alene at planlægge ud fra blokke. Med den nye funktionalitet er det super nemt, fx i en spidsbelastningsperiode, at allokere flere ressourcer til udvalgte områder.

2. Skema-kopiering

WFP introducerer ”Skemakopiering”, så man med få klik kan kopiere en medarbejders skemablokke ud til en længere periode. Kopieringsfunktionaliteten kan endda håndtere rul af fx 2 til 3 ugers varighed.

3. Avancerede ressourceregler

WFP introducerer ”Avancerede ressourceregler”. Med avancerede ressourceregler kan medarbejderressourcerne bag et online tilbud være dynamiske og styres ud fra medarbejdertype og komponenter. Opnår en medarbejder i et team en ny kompetence, eller ansættes der en ny medarbejder, vil denne automatisk kunne indgå som en ressource bag tilbuddet – uden at det skal sættes op manuelt.

4. Automatisk aflysning af møde

WFP introducerer ”Automatisk aflysning af møder”. Når en borger fraflytter kommunen, kommer i arbejde eller bliver rask, kan WFP med et enkelt flueben sættes op til automatisk at aflyse møder med disse borgere. Det er derfor slut med manuelt at skulle bruge tid på at aflyse møder OG mødelokaler, og medarbejderne får automatisk frigjort tid.

5. Rollebaseret kommunikation

WFP introducerer ”Rollebaseret kommunikation”. Nogle gange skal der indkaldes tolk, bisidder, A-kassekonsulenter og andre eksterne deltagere til et møde med borgeren. Med rollebaseret kommunikation, hvor der sættes individuel kommunikation op i forhold til de roller, deltagerne har på mødet, sikres kommunikationen med de eksterne deltagere.

6. Kapacitetsstyring

WFP introducerer et helt ny kapacitetsstyringsværktøj, hvor kapaciteten hele tiden genberegnes ud fra de allokerede ressourcer, som sammenholdes med borgernes frister og dem, der har booket. Det betyder, at WFP er i stand til 13 uger frem at forudsige evt. flaskehalse på enkelte tilbud, teams eller afdelinger.

Kapacitetsstyringen i WFP giver et 13 ugers fremtidsoverblik over ressourcerne, f.eks. medarbejdere og lokaler, som er oprettet i WFP. Dette giver mulighed for at forudse overbookninger, og på den måde kan man planlægge, omstrukturere og ændre mødeindkaldelser og online tilbud.

Ønsker du at høre mere om WFP, så er du altid velkommen til at kontakte os på 70 27 00 10 eller skrive til salg@edora.dk.

Du kan læse endnu mere om WFP og de enkelte funktioner her.