Om ikke så lang tid, kan vi lancere noget helt nyt for kommunerne på sundhedsområdet. “Borgerbooking” hedder det.

Komplet aftaleoverblik og medbestemmelse

Borgere der skal have genoptræning, en sundhedssamtale eller hjemmepleje fra kommunen, får helt nye muligheder og medbestemmelse over deres liv. Borgere vil opleve borgerbooking som en bedre service fra kommunen. Borgere vil med Borgerbooking nemlig selv kunne bestille og aflyse disse aftaler via kommunens hjemmeside eller i den nye APP. Borgerne slipper for at skulle ringe ind til kommunen og give besked inden for åbningstiden. Det bliver meget nemmere for borgeren at vælge hvornår aftale lægges, så de undgår at blive dobbeltbooket. Borgerbooking giver nemlig borgeren komplet aftaleoveblik på tværs af kommune, region og privatpraktiserende læger. Det er ikke kun aftaler på sundhedsområdet, men også aftaler med fx borgerservice og jobcenter, som borgeren kan se. Borgere vil nemlig kunne se alle deres aftaler med offentlige myndigheder.

Mindre administration og udgifter for kommunen

Det er ikke kun borgeren, der vil opleve Borgerbooking som en gevinst. Kommunen vil på sundhedsområdet få komplet styring af både ressourcer og kapacitet. Medarbejderne i kommunen får mere tid til deres kerneopgaver, da borgerbooking reducerer mængden af de mange administrative opgaver. Kommunen vil bl.a opleve færre udgifter til for sen aflysning af kørsel, færre udeblivelser og afbud samme dag, da borgere nemt kan aflyse og kommunikere afbud i løsningen. Medarbejderne skal ikke længere sørge for at påminde borgere om deres aftaler, da de modtager det helt automatisk fra Borgerbooking. Det kommer til at gøre en rigtig stor forskel på flere fronter. Læs mere om de mange gevinster her.

Borgerbooking er klar d. 23. marts 2021 i alle kommunerne, der har Cura som fagsystem. For de kommuner der bruger Nexus er løsningen klar d. 21. maj 2021.

Det har været et ønske for Edora at kunne levere en booking-, kommunikation- og ressourceplatform, der kommer til at gøre en forskel på sundhedsområdet. Vi har derfor været i tæt dialog med flere kommuner ifbm. udvikling af Borgerbooking, så den passer til kommunernes behov. Her har både Københavns, Viborg, Stevns, Aalborg og Hjørring Kommune leveret input til løsningen.

Til de kommuner der er interesseret i at høre mere om Borgerbooking herunder prototypen på APPen, kan I kontakte:

Michael Kreilgaard (Produktejer og forretningsudvikler)
på mkr@edora.dk eller +45 22 49 88 01.