Et af temaerne på Kommunal Økonomisk Forum (KØF), der afholdes i disse dage, er, at antallet af ældre over 80 år syvdobles inden for en kort årrække. Det stiller store krav til den offentlige sektor, og stiller den overfor valget mellem at yde en dårligere service eller lade skatterne stige. En tredje løsning kan også være at sikre en mere effektiv opgaveløsning.

Her kan WFP være en af de nøglekomponenter, der kan understøtte opgaveløsningen, uden at det går ud over den offentlige service – selvom vi bliver færre til at løfte opgaven.

Med WFP kan den offentlige sektor:

  • Få effektiv opgaveløsning
  • Sikre optimale rammer for planlægning og fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, så medarbejder- og lokaleressourcer anvendes bedst muligt
  • Sikre en borgernær – og god service
  • Sikre effektiv og korrekt afregning for service og ydelser
  • Understøtte en bæredygtig deleøkonomi
  • Understøtte aktiviteter i foreningslivet og civilsamfundet
  • Understøtte medborgerskab og sammenhængskraft

Få mere viden om funktionerne i WFP. Læs mere her.