Viborg Jobcenter overgik d. 17. september 2018 til Skiftesporet.

Forud herfor lå et samarbejde mellem Jobcentrets repræsentant, Claus Dreier og Edora om at få Skiftesporet til at gå så smidigt som overhovedet muligt.

Samarbejdet var frugtbart, og efterfølgende fik Viborg Jobcenter tillige mulighed for at få et nyt regelsæt til deres online tilbud. Borgerne kunne visiteres vha. deres fødsesdato og ikke kun alder.

Efterfølgende har Claus Dreier udtalt, at mængden af fejlbookinger er faldet markant. Jobcenteret havde nemlig op til 15-20% fejlbookinger før WFP.

WFP teamet er selvklart stolte over denne udmelding. Vi ser frem til også i fremtiden at kunne hjælpe Jobcentre med en bedre IT-understøttelse.

Læs også, hvordan WFP har sparet ressourcer og givet en bedre serviceoplevelse i Viborg rehabiliteringscenter.