WFP er foreløbigt valgt som fjernprintleverandør af en del kommuner, siden processen omkring udsendelse af Digital Post og fysiske breve (fjernprint) blev ændret i maj 2017.

Ændringen består i, at det nu er KOMBIT Serviceplatformens fjernprintløsning, der tjekker, hvordan en besked skal sendes ud til borgeren. Tidligere var det kommunernes fjernprintleverandører.

WFP’s snitflade til KOMBIT Serviceplatformen sikrer, at alle KOMBIT’s løsninger kan håndtere fjernprint og Digital Post via WFP.
KOMBIT har startet ud med Bygnings- og Boligregistret (BBR). Herefter følger Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E), Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD).

Som fjernprintleverandør samarbejder WFP med Trepas, en beskyttet produktionsvirksomhed i Viborg, der beskæftiger borgere med udviklingsforstyrrelser eller handicap. Medarbejderne hos Trepas står for at printe, pakke og sende de fysiske breve.

”De føler, at der er brug for dem, hvilket giver dem en identitet, og derigennem vokser deres selvværd.” Teamleder hos Trepas

Læs mere om vores samarbejde med Trepas her.