Videosamtaler er nu muligt at oprette i WFP. Her kan der holdes videosamtaler med én eller flere borgere i Microsoft-Teams. Den enkelte borger kan selv booke et videomøde med en medarbejder på fx jobnet.dk.

Det bliver dermed mere sikkert under bl.a. corona at afholde samtaler mellem borgere og medarbejdere.

WFP genererer automatisk et Teams-link. I vælger selv om I vil sende det ud via e-Boks, Mail og/eller SMS til borgeren og medarbejderen. For de kommuner, der har Outlook Add-in, vil Teams-linket ligge i medarbejderens Outlook-kalender, når fx borgeren har booket en videosamtale.

Digitale løsninger herunder videosamtaler styrker beskæftigelsesindsatsen

Selvom telefoniske og videosamtaler er tilladt som obligatoriske møder indtil 1. oktober 2020, er der fra jobcenterchefernes side et ønske om en permanent mulighed for at benytte de digitale løsninger fremadrettet.

En undersøgelse fra Momentum viser, at 93 % af jobcentercheferne angiver, at samtaler med borger over telefon eller video enten har fungeret godt eller meget godt under nedlukningen af Danmark. Jobcentercheferne angiver desuden, at telefon- og videosamtaler har styrket deres beskæftigelsesindsats og fortsat vil gøre det, hvis de kan benytte det i fremtiden.

Det er hurtigt at oprette et videomøder i WFP. Hvis I er interesseret I at vide mere eller ønsker hjælp til opsætning i WFP.

Kontakt gerne:
Michael Kreilgaard: +45 22 49 88 01
Lasse Just: +45 22 49 88 10

Læs også vores ideer til at arbejde smart under corona-epidemien. Den artikel finder du her.