I WFP kan vi præsentere muligheden for holde videosamtaler med borgere i Microsoft-Teams. Borgeren kan nu selv booke et videomøde med en medarbejder på fx jobnet.dk.

Det bliver dermed mere sikkert under bl.a. corona at afholde samtaler mellem borgere og medarbejdere.

WFP genererer automatisk et Teams-link, og I vælger selv om I vil sende det ud via e-Boks, Mail og/eller SMS til borgeren og medarbejderen. For de kommuner, der har Outlook Add-in, vil Teams-linket ligge i medarbejderens Outlook-kalender, når fx borgeren har booket en videosamtale.

Se eksempler på de forskellige kommunikationstyper i videoen:

Eksempler på udsendelse af kommunikation i forbindelse med en videosamtale

Digitale løsninger styrker beskæftigelsesindsatsen

Selvom telefoniske og videosamtaler er tilladt som obligatoriske møder indtil 1. oktober 2020, er der fra jobcenterchefernes side et ønske om en permanent mulighed for at benytte de digitale løsninger fremadrettet.

En undersøgelse fra Momentum viser, at 93 % af jobcentercheferne angiver, at samtaler med borger over telefon eller video enten har fungeret godt eller meget godt under nedlukningen af Danmark. Jobcentercheferne angiver desuden, at telefon- og videosamtaler har styrket deres beskæftigelsesindsats og fortsat vil gøre det, hvis de kan benytte det i fremtiden.

Hvis I er interesseret I at vide mere eller ønsker hjælp til opsætning i WFP kan I kontakte vores konsulenter:

Michael Kreilgaard: +45 22 49 88 01
Lasse Just: +45 22 49 88 10