Vi kan nu præsentere et nyt kontaktløs stander-design, som sikrer en hurtig og effektiv selvbetjening i coronapandemien.

Med et kontaktløs stander-design opfordres borgere til at scanne deres sundhedskort eller QR-kode, når de står i fx borgerservice. Når en borger vil fremmøde sig til sin aftale, vil borgeren nu enten skulle scanne det gule sundhedskort eller QR-kode. Når borgeren scanner fx det gule sundhedskort bliver borgeren helt automatisk fremmødt til sin næste aftale – helt uden at skulle sætte en finger på skærmen.

En forskel i kampen mod covid-19

En af de største fordele ved det nye kontaktløse stander-design er, at borgeren undgår at røre ved skærmen på standeren, som er et vigtigt tiltag for at minimere smitten med covid-19. På det kontaktløse design står teksten ”RØR IKKE SKÆRMEN” og ”Scan dit sundhedskort eller din QR-kode herunder”, som hjælper borgeren til at foretage en kontaktløs selvbetjening.

Flowet i fx borgerservice vil også foregå mere effektivt. Det tager nemlig kortere tid at scanne QR-koden eller sundhedskortet frem for at skulle indtaste oplysninger manuelt på skærmen.

Det nye design er derfor win-win på flere fronter.

Knapperne er desuden fjernet på det kontaktløse design, hvilket betyder, at borgeren fx ikke kan indtaste sit CPR-nummer eller QR-kode manuelt.


Det nye coronavenlige design ser således ud:


Slå et kontaktløs stander-design til med ét flueben

I WFP er det utrolig let at ændre til det kontaktløse design. Det kræver kun, at I sætter flueben i feltet ”kontaktløs”, når I er inde for at redigere den pågældende reception. WFP sørger for alt det bagvedliggende, herunder at ændre forsiden på skærmen til det coronavenlige design – helt uden at I skal foretage jer andet.

Har I spørgsmål til det nye design?
I er meget velkomne til at sende spørgsmål på mail eller ringe til os omkring det nye design. Vi står til rådighed – og hjælper meget gerne jeres kommune med opsætning i WFP.

Læs mere omkring fremmøde og visitering her.