Håndteringen af fysiske breve fra WFP er overtaget af den beskyttede produktionsvirksomhed Trepas i viborg. Her beskæftiger de borgere med udviklingsforstyrrelser eller handicap. ”Opgaven giver dem en identitet”, fortæller en teamleder hos Trepas.

I dag sender WFP alle kommunens breve til borgeren digitalt. Men hvis WFP registrerer, at borgeren har fravalgt digital post, starter en proces med at printe, pakke og sende et fysisk brev. Denne opgave har hidtil ligget hos Edora, men i takt med at flere og flere systemer kobles på WFPs fjernprintløsningmen har valgt at give opgaven videre til Trepas, en beskyttet produktionsvirksomhed.

Hos Trepas er medarbejderne borgere, som på grund af udviklingsforstyrrelser og/eller fysiske/psykiske handicaps er ude i stand til at indgå i almindelige arbejdssammenhænge. På trods af at Trepas er et socialt tilbud, konkurrerer de dog på almindelige markedsvilkår. Opgaven omkring breve har derfor skabt glæde hos Trepas. Flemming Bastrup, Teamleder i Trepas’ Produktionsafdeling, forklarer: ”Vi synes, det er en spændende opgave, som har mange delelementer, der passer godt til vores medarbejdere. Det gør, at vi kan give dem en varieret arbejdsplan, hvor vi tilpasser opgaverne til den enkeltes ressourcer.”

Ifølge Flemming Bastrup er mange af de medarbejderne, der arbejder hos Trepas, selv borgere der er fritaget for digital post. Så det er en opgave, de kan relatere til. ”Samtidig er det en opgave, som har betydning for mange mennesker, og derfor er den meningsfuld for vores medarbejdere. De føler, at der er brug for dem, hvilket giver dem en identitet, og derigennem vokser deres selvværd.”

Stor glæde over samarbejdet med Trepas i Viborg

Også hos Edora A/S er glæden over samarbejdet med Trepas stor. Fordi der i dag printes og pakkes i stadig større mængder, er det blevet en specialistopgave. Andre leverandører på fjernprintmarkedet har flyttet deres produktion til udlandet, har det, ifølge administrerende direktør, Mads Hedegaard, været vigtigt for Edora, at opgaven så vidt muligt forblev på danske hænder. ”Derfor er vi rigtig glade for, at vi har fundet et samarbejde, der er meningsfuldt både for os og for Trepas. Det er en del af vores mission om at være en social ansvarlig virksomhed.”

Han har selv været på besøg hos Trepas i Viborg, hvor han blev imponeret over den professionalisme, han blev mødt med.”Man fornemmer helt klart nogle medarbejdere, som brænder for at yde en god service, og som sætter en ære i at levere en høj kvalitet.” § 103 med 125 pladser.

Målsætning:

  • at give medarbejderne mulighed for at skabe produkter eller serviceydelser, som kan omsættes på markedsvilkår
  • at løse produktions- og serviceopgaver for virksomheder
  • at udvikle jobs med både kontinuitet og variation i opgavetype og sværhedsgrad

Læs også: https://wfpbooking.dk/csr-et-tema-hos-edora/