Workview

Med Workview har medarbejdere og ledelse hele tiden overblik over opgaverne i teamet.

Når en borger, der har booket en tid, scanner sit sundhedskort på velkomstanderen, bliver borgeren budt velkommen og bedt om at tage plads. Samtidig vil det fremgå af medarbejderens Workview, at borgeren er fremmødt, samt hvad henvendelsen drejer sig om. Medarbejderen kan derefter håndtere henvendelsen til aftalt tid. Det vil også fremgå af Workview, hvis borgeren er fremmødt men på en forkert adresse.

WFP kan også opsættes til, at borgere kan møde op uden tidsbestilling, trække en chancetid og vente på at nummeret bliver trukket i køen.

Medarbejdernes Workviev viser hele tiden status over dagens planlagte opgaver samt status for eventuelle chancekøer. Medarbejderen kan desuden åbne kollegernes kalenderstatus, og kan herfra “hente” fremmødte borgere, hvis teamet er bagud.