WFP – Bot

WFP-Bot

Med WFP Bot kan man automatisere en lang række opgaver i kommunale forvaltninger, der ellers skulle håndteres manuelt.

Robotten

Den fysiske robot kan placeres i venteområder, hvor de kan byde velkommen og hjælpe borgere med deres ærinde. Hvis man har bestilt tid hjemmefra, kan man på robotten melde sin ankomst og fysisk blive guidet det rigtige sted hen, eller man kan bestille tid til fx nyt pas eller kørekort. WFP-bot kan dermed give borgere en god og moderne oplevelse af den kommunale service.

Automatisering af opgaver

WFP-Bot kan desuden automatisere en række opgaver som fx dublethåndtering og automatisk sletning af aftaler for de borgere, der fraflytter kommunen.

Integration med velkomstander eller separat fysisk robot

WFP BOT kan på nuværende tidspunkt tilgå borgerservices og rådhuse på to måder. Den kan enten tilgås som en WFP Borgerservice booking-løsning.
Eller den fysiske robot kan tilkøbes separat og programmeres til fx at byde borgere velkommen, følge dem til en velkomststander og løfte stemningen med dans og sjove indslag.