Selvbooking af aftaler

WFP er et komplet booking- og planlægningssystem til digital selvbetjening, selvbooking og ekspedition i Jobcentre og Borgerservice. Borgeren kan online booke aftaler med fx sagsbehandler eller bestille tid til nyt pas eller kørekort.

Ledelsen kan med blokplanlægning og kapacitetsstyring sikre, at både medarbejder- og lokaleressourcer udnyttes bedst muligt. Allokering af flere ressourcer under perioder med spidsbelastning kan planlægges – og flaskehalse undgås.

Det giver bedre sammenhæng i sagsbehandlingen og bedre service for borgeren.