Avancerede ressourceregler

Med WFP kan man i få arbejdgange opsætte Online Tilbud, hvor de ønskede og relevante ressourcer automatisk tilknyttes.

Medarbejdere som ressource

Med avancerede ressourceregler i WFP kan man opsætte Online Tilbud, hvor relevante mødedeltagere automatisk tilknyttes. Det kan være med udgangspunkt i funktioner som fx. sagsbehandler, A-kassekonsulent, tolk etc. og/eller kompetencer som fx sprogkundskaber eller uddannelse. Opnår en medarbejder i et team en kompetence, eller ansættes der en ny medarbejder, vil denne automatisk kunne indgå som en ressource bag tilbuddet – uden at det skal sættes op manuelt.

Lokaler som ressource

Med WFP kan man opsætte onlinetilbud, hvor der automatisk tilknyttes mødelokaler, der fx passer til antallet af mødedeltagere, krav til særligt udstyr eller andre ønskede kriterier.