Avancerede ressourceregler

Med WFP kan man i få arbejdgange opsætte onlinetilbud, hvor de ønskede og relevante ressourcer automatisk tilknyttes.

Medarbejdere

Med avancerede ressourceregler i WFP kan man opsætte onlinetilbud, hvor relevante mødedeltagere automatisk tilknyttes. Det kan fx. være med udgangspunkt i funktioner som fx. sagsbehandler, A-kassekonsulent, tolk etc. og/eller kompetencer som fx sprogkundskaber, uddannelse eller kompetencegivende kurser. Opnår en medarbejder i et team en kompetence, eller ansættes der en ny medarbejder, vil denne automatisk kunne indgå som en ressource bag tilbuddet – uden at det skal sættes op manuelt.

Lokaler

Med WFP kan man opsætte onlinetilbud, hvor der automatisk tilknyttes mødelokaler, der fx passer til antallet af mødedeltagere, krav til særligt udstyr eller andre ønskede kriterier.