Planlægning af A-kassemøde

Kommunen kan opsætte et fast, automatiseret kalenderrul, som stemmer overens med de aftaler, som er lavet med de enkelte A-kasser. Fx at A-kasse 1 kommer fast den 1.mandag i hver måned, A-kasse 2 kommer den 1. onsdag i hver måned ect.

WFP kender borgerens A-kasse og finder automatisk selv næste ledige tid i kalenderen hos relevante medarbejdere og hos A-kassekonsulent. Samtidig booker WFP automatisk et ledigt lokale.